سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

هزاران سؤال

93717
نظر

ناصر فیض، مدیر دفتر طنز حوزه هنری: ابوالفضل زرویی نصرآباد، هرگز آثار سطحی، تولید نکرد. او نیاز به معرفی نداشت. هرکسی با ادبیات خصوصا طنز سروکار داشت، او را می‌شناخت. چون در بعضی از حرکت‌هایی که در حوزه کار خودش انجام داد منحصر به فرد بود و کارهایش نفر دومی نداشت.


نظر

حق نویسنده را باید پرداخت، گناه دارد. زشت است که مطالبش را بخوانی و مزدش را ندهی. نباید کتاب کاغذی باشد که پول بدهی و بگیری. اگر فایل PDF منتشر کرده بود، کار شما راحت‌تر شده. باید قدرش را دانست. اگر وجهی را مشخص کرده، بپردازید تا تشویق شود و باز هم برای شما بنویسد.


نظر

لب جاده دست نگه می‌داری که سوارت کنن و پول نگیرن. بعضیا چون مسیرشونه می‌برن و بعضیا نمی‌برن و باید آماده باشی که پیاده بری تا یکی تو رو سوار کنه. خانما شانس بهتری دارن، همه دوس دارن اونا رو سوار کنن??


نظر

، هوستال، بک پکرز و پانسیون برنامه‌ریزی ارزان اخذ آسان مسافرت ارزان خارجی تور = نه! سایت‌ها‌ی فروش بلیت: ، ،‌ گاهی هواپیما از قطار ارزان‌تر گاه کرایه ماشین برای خوابیدن، ارزان‌تر از هاستل