سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هزاران سؤال

93717
نظر

«برهان خلف»:

گاه باید با فرض صحت نقیض مدعا، ثابت کند که نقیض مدعا، ملازم با خلاف پیش‌فرض مسئله است و از این طریق، صحت مدعا را ثابت کند.

«برهان سبر و تقسیم»:

فرد باید تمام احتمالات را رد کند تا حقانیت احتمال باقی‌مانده ثابت شود.