سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هزاران سؤال

93717
نظر

هدف انسان از استدلال‏های خود، یا کشف حقیقت است(برهان)؛ یا به زانو درآوردن طرف مقابل و صرفاً مجاب کردن وی است(جدل)؛ یا اقناع ذهن او برای انجام یا ترک کاری است(خطابه)؛ یا این‏که هدف، گمراه‏کردن مخاطب است(سفسطه یا مغالطه)؛ و یا صرفاً بازی‏کردن با خیال و احساسات طرف مقابل است تا امر زشتی را در خیال او زیبا و یا امر زیبایی را در نظرش زشت و یا امر زیبایی را زیباتر و زشتی را زشت‏تر جلوه دهد(شعر).